Optymalizacja struktury kapitału firmy: jak efektywnie finansować rozwój?

Optymalizacja struktury kapitału firmy: jak efektywnie finansować rozwój?

2024-03-11 Wyłączono przez admin

Każdy przedsiębiorca lub akcjonariusz dąży do wzrostu bogactwa przedsiębiorstwa. Tradycyjnie, warto zacząć od sprawnego i strategicznego zarządzania. Owszem, osiągnięcie doskonałości operacyjnej oraz uzyskanie silnej pozycji na konkurencyjnym rynku są ważne i wpływają pozytywnie na wartość dodatnią. Nie należy jednak zapominać o podejmowaniu ważnych decyzji i działań finansowych, w tym równoważenie struktury kapitału firmy. Tego typu operacje mogą przygotować działalność gospodarczą na cięższe okresy złej koniunktury, ale też umożliwić rozwój.

Jak powinna wyglądać struktura kapitału?

Generalnie, kapitał przedsiębiorstwa składa się z kapitału własnego oraz obcego. Kapitał własny są to pieniądze, które niejako należą do firmy. Jego składowe to:

  • Kapitał podstawowy, czyli kwota, którą zainwestowano na rozpoczęcie działalności. Jest nominalną wartością akcji/udziałów początkowych i jest stały, nie podlega zmianom. 
  • Kapitał zapasowy, który bierze się z niezagospodarowanych w inny sposób zysków działalności. Właściciele firm zwykle zasilają go, by móc z niego korzystać w celu pokrycia strat lub sfinansowania inwestycji. Może być też tworzony w celu wzmocnienia struktury finansowej.
  • Kapitał rezerwowy, z którego zarząd przedsiębiorstwa może skorzystać w razie potrzeby. Zwykle zbudowany jest z zysków z lat ubiegłych.
  • Kapitał z aktualizacji wyceny, który wynika z różnicy między wartością księgową aktywów i pasywów a wartością faktyczną, która zwiększa się na przykład wtedy, gdy posiadania nieruchomość zwiększy swoją rynkową wartość.

Z kolei kapitał obcy są to środki, które oddawane są do użytku przedsiębiorczy na jakiś czas. Zobowiązania dzieli się przede wszystkim na krótko- i długoterminowe. Krótkoterminowymi określa się te obciążenia, których termin spłaty wyznaczono na 12 miesięcy po ich otrzymaniu. Jeśli okres czasu jest dłuższy, jest to zobowiązanie długoterminowe.

Zdaniem wielu finansistów kapitał własny powinien finansować majątek przedsiębiorstwa. W przypadku upadku przedsiębiorstwa możliwe jest spieniężenie nieruchomości, pojazdów czy sprzętu zakładowego. Za to kapitał obcy powinien zapewniać środki obrotowe oraz część aktywów firmy.

Warto jednak zdawać sobie sprawę, że właściwa struktura kapitału zależy przede wszystkim od specyfiki działalności gospodarczej. Nie istnieje uniwersalny przepis na optymalną strukturę finansowania, ponieważ każde przedsiębiorstwo ma własne potrzeby i cele.

Finansowanie rozwoju

Jest niewiele rzeczy cenniejszych dla przedsiębiorcy niż momenty, gdy wymyślili sposób na rozwój firmy. Pomysł to jedno, wprowadzenie go w życie to drugie. Należy zdobyć know-how, być może narzędzia oraz finanse. Na szczęście, poza samą tylko optymalizacja struktury kapitału, właściciel przedsiębiorstwa ma kilka opcji, na zdobycie dodatkowych funduszy

Leasing

Leasing sam w sobie nie przynosi funduszy, ale pozwala sporo zaoszczędzić i szybko wprowadzać nowe usługi. Przedsiębiorca na mocy umowy leasingowej może korzystać z danego artykułu przez określony czas. Zobowiązany jest do płacenia pewnych opłat. Zwykle jest to bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż zapłacenie pełnej kwoty z zakup nowego sprzętu. 

Na rynku można znaleźć oferty leasingowe nie tylko samochodów osobowych i ciężarowych, ale również maszyn produkcyjnych, a nawet biurowych. By móc skorzystać z nich działalność gospodarcza, musi działać od co najmniej 6 miesięcy.

Pożyczka

To kolejny szybki sposób pozwalający zdobyć pieniądze dla biznesu. Banki mogą je wystawiać zarówno osobom prywatnym jak i firmom. Dzięki pożyczkom możliwe jest szybkie uzyskanie potrzebnych środków na inwestycje, rozwój działalności lub pokrycie nagłych wydatków, co czyni je łatwym popularnym rozwiązaniem w biznesie.

Dofinansowania

Wiele podmiotów oferuje dofinansowania dla przedsiębiorców na przykład Unia Europejska lub Urząd Pracy. Można też postarać się o inwestora. Każda z tych operacji wymaga wcześniejszego przygotowania oraz dowiedzenia się o wszelkich formalnościach. Niemniej, warto poświęcić czas by móc skorzystać z tych form dofinansowania. Oczywiście, współpraca z ekspertem finansowym może znacznie ułatwić i przyspieszyć sprawę.

Jako lider doradztwa finansowego w Phinance oferujemy Ci najwyższej jakości usługi. Jesteśmy zorientowani na Twój rozwój. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, dlatego zbierzemy wszystkie szczegóły dotyczące Twojego przedsiębiorstwa, co pomoże nam w sprawniejszym ustalaniu strategii.