Finansowanie inwestycji i rozwój: Jak uzyskać środki na rozwój firmy?

Finansowanie inwestycji i rozwój: Jak uzyskać środki na rozwój firmy?

2024-04-29 Wyłączono przez admin

Każdy właściciel firmy wie, że aby zostać na rynku, należy się rozwijać. Metody sprzedaży i techniki produkcji, które są intratne teraz za rok, mogą być już przestarzałe. Technologia idzie do przodu, i jako przedsiębiorca, trzeba umieć za nią nadążyć, poprzez śledzenie trendów oraz implementację nowych technologii. Jednak wzrost wymaga dużych nakładów pieniężnych, które czasami ciężko uzyskać w ciągle zmieniającej się polskiej gospodarcze. Na szczęście, są metody uzyskiwania dofinansowania właśnie na inwestycje

Dotacje UE

W latach 2023-2024 Unia Europejska ruszyła z nowym programem, który pozwala na finansowanie rozwoju firmom. Dotacje skierowane są dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. By je uzyskać, działalność gospodarcza powinna mieć zarejestrowaną siedzibę w Polsce. 

Projekt w firmie, na który można uzyskać środki finansowe, powinien dotyczyć całkowicie innowacji. Przykładem może być rozbudowa hali produkcyjnej, wprowadzanie nowych usług lub produktów oraz inne działania zmierzające do przekształcenia działalności w bardziej nowoczesne przedsiębiorstwo. 

Poniżej przykłady działań, na które można uzyskać fundusze.

 • budowa,
 • leasing,
 • zakup środków trwałych, 
 • zakup nieruchomości,
 • zakup wartości niematerialnych, 
 • marketing,
 • koszty ogólne.

Unia Europejska może sfinansować aż 70% kosztów projektu. Kwota, jaką przedsiębiorstwo finalnie uzyska, zależy od miejsca inwestycji oraz wielkości podmiotu gospodarczego, który się o te środki ubiega.

Równocześnie należy pamiętać o “obowiązkach” które takie dofinansowanie zakłada. Mowa tu o stosunkowo wysokim wkładzie własnym na inwestycję, które są kosztami po stronie przedsiębiorcy. Po rozpoczęciu realizacji przedsięwzięcia musi być ono odpowiednio udokumentowane na każdym etapie prac.

Wniosek o dofinansowanie rozwoju firmy

Otrzymanie dofinansowania z Unii poprzedzone jest długim procesem, podczas którego należy wysłać wniosek z wszystkimi szczegółami dotyczącymi planowanych innowacji. Należy przygotować:

 • dane dotyczące przedsiębiorstwa, uzyskane z takich instytucji jak Krajowy Rejestr Sądowy czy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 • informacje o obecnym stanie finansowym przedsiębiorstwa,
 • historię dotychczasowej dotacji, jaką firma uzyskała,
 • dokładny opis działalności przedsiębiorstwa,
 • opis projektu, o którego dofinansowanie się ubiega – mapy, szkice, dokumentacja techniczna, dokumenty własności gruntu, harmonogram i tym podobne.

Warto pamiętać, że chętnych do takich programów nie brakuje, dlatego do przygotowania wniosku należy podejść z jak największą powagą i przedstawić wszystko, co może być ważne dla osób, które ten wniosek ocenią. Można też skorzystać z pomocy specjalisty, który ma doświadczenie w uzyskiwaniu dofinansowania z sukcesem. 

Ocena wniosku polega na sprawdzeniu przez UE tego jak pełna dokumentacja została wysłana. Potem przystępuje się do oceny merytorycznej. Jeśli inwestycja zostanie zaakceptowana przez organy UE następuje realizacja dofinansowania.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w uzyskaniu funduszy dla swojej firmy zgłoś się do nas, do Phinance. Oferujemy fachową pomoc we wszystkim co związane z finansami. Możesz być pewien naszej solidności i zaangażowania.